Uốn ống theo biên dạng

Trong biến dạng uốn, chi tiết từ các đoạn vật liệu được biến dạng dẻo với sự trợ giúp của các dụng cụ uốn. Những dạng được uốn nhưthép tấm, ống, thép hình và dây (Hình 1).

Xác định chiều dài khai triển (độ dài thực) Với phương pháp uốn thì vùng bên ngoài bị uốn cong, vùng bên trong bị đùn lại (Hình 2). Giữa hai vùng này là vùng vật liệu có chiều dài không thay đổi gọi là sợi trung tính.

rd4

Độ dài thực của phấn uốn tương đương với chiều dài của sợi trung tính.

Độ dài khai triển (Độ dài thực) của phần uốn có bán kính uốn lớn

Độ dài thực L là tổng của các chiều dài

Độ dài khai triển của phẩn uốn có bán kính uốn nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0931190996
challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon